• Polycarboxylate Ether Monomer HPEG /TPEG

    Պոլիկարբոքսիլային եթերային մոնոմեր HPEG / TPEG

    Պոլիկարբոքսիլային եթերային բարձրորակ ջրի իջեցուցիչը երրորդ սերնդի գերպլաստացնողն է, որը հիմնված է կալցիումի լիգնոսուլֆոնատի և նաֆթալին սուլֆոնատի վրա: SUNBO PC-1030- ը ազատ հոսող, ցողացիրով փոշի է, որը բարելավվում է հատուկ փոշի ցողող չոր տեխնոլոգիայի միջոցով: